Кръвопускане

Woman collecting blood samples for testing on different diseases, modern laboratory, copy space

Кръвопускане

Метод за профилактиране и лечение. Прилага се при хора с високо артериално налягане, при жени в менопауза, за пречистване на организма и др.