Пред и следоперативна физиотерапия

Предоперативната физиопрофилактика има за цел да увеличи имунните сили и адаптацията на организма за създаване на оптимални условия за операцията. Прилагат се з...