Оставете съобщение : Вашето име (задължително) Вашият Email (задължително) Относно Съобщение Дария Станкова, медицинска сестра Организатор медицински дейности 1989г. ...
Жанета Здравкова, рехабилитатор Рехабилитатор 2005г. Завършила магистратура-Рехабилитатор     Трудов стаж: 2000-2004г.-  ДКЦ 7-гр. София 2005-2008г-Национална Специализиран...
Десислава Колева, кинезитерапевт Кинезитерапевт 2008-2012г. НСА „Васил Левски”, образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР-специалност „Кинезитерапия” 2012-2013...
Гергана Марковска кинезитерапевт, доктор Кинезитерапевт, доктор 1999-2003г, НСА „Васил Левски”, образователна-квалификационна степен БАКАЛАВЪР-специалност  „Кине...
д-р Никола Нацев, личен лекар Семеен лекар 1973-1980г. Медицинска Академия гр.София специалност Вътрешни болести Трудов стаж: 1983г-1986г- Поликлиника гр.Стара Загора 1999г.-...
д-р Георги Иванов, невролог Невролог 1976 -1983 г. Медицинска Академия гр. София  специалност Нервни болести     Допълнителни квалификации: Участия в медицински проуч...
д-р Георги Тодоров кардиолог,вътрешни болести,пулмолог Кардиолог 1985г. Висш Медицински институт-гр.София специалност Медицина 1991г. Висш Медицински институт-гр.Со...