IMG_1106

Оставете съобщение :

д-р Иваничка Марковска, физиотерапевт

Управител, специалист по физикална и рехабилитационна медицина

Управител и собственик на „МЦ САЛУС“ ЕООД
специалист по физикална  и рехабилитационна медицина
Съчетава дългогодишната си практика по физиотерапия и рехабилитация със СПА процедури за профилактика, лечение и здравословен начин на живот.

През 1979 г. завършва медицина във МА – гр. София.
През 1991 г.придобива специалност по физиотерапия, рехабилитация и курортология
Работи по специалността си в 7-ма поликлиника – гр. София.
1993-2000г. – Директор на 7-ма поликлиника – гр. София.
2005-2008г. – Директор на Националната специализирана болница по физиотерапия и рехабилитация –Овча Купел гр. София. Успява да спаси от затваряне и разрушаване болницата, която е приемник на Националният Институт по физиотерапия и рехабилитация.
От 2009г. – ръководи и работи в Медицински и СПА център „САЛУС” .

Следдипломни квалификации по:

1989г.-  рефлексотерапия и лазертерапия;
1990г. – екстензионна терапия, електродиагностика и елекстостимулация;
1992г. – иглотерапия;
1997г. – по хомеопатична терапия
1998г. – здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването – МЗ;
1998г. – проблеми на здравната реформа и частната медицинска практика –МЗ;
2000г. – здравен мениджмънт – в УНСС –София;

Участва в специализираните части при написването на книгата „История на българската медицина”

Има множество публикации в български ичужди издания в областта на физикалната медицина, курортологията и рехабилитацията.