IMG_1113

д-р Георги Тодоров

кардиолог,вътрешни болести,пулмолог

Кардиолог

1985г.

Висш Медицински институт-гр.София специалност Медицина

1991г.

Висш Медицински институт-гр.София специалност  Вътрешни болести

1993г.

Висш Медицински институт-гр.София специалност Пневмология и фтизиатрия

1997г.

Висш Медицински институт-гр.София специалност  Кардиология

Допълнителни квалификации:

1994г.Катедра по сърдечно-съдови заболявания при НЦССЗ-холтер ЕКГ,холтер RR

1995г. Катедра по сърдечно-съдови заболявания при НЦССЗ-Ехокардиография

1996г. Катедра по сърдечно-съдови заболявания при НЦССЗ-Кардиология-холтер 24 часа мониториране на кръвно налягане

Трудов стаж:

Районна болница гр.Елин Пелин-Вътрешно отделение

Болница по Пулмология и Фтизиатрия към Научен институт по пулмология

lll ГОБ -Завеждащ Вътрешно отделение

XV ДКЦ

Участия в семинари и лекционни курсове:

“Съвременната протективна кардиоваскуларна програма“

“Първична и вторична профилактика на сърдечно-съдови и други социално-значими заболявания“

“Профилактика на исхемичните инсулти“

 

“Ефективно лечение при уроинфекции в доболнични условия“