IMG_8662

Гергана Марковска кинезитерапевт, доктор

Кинезитерапевт, доктор

1999-2003г,

НСА „Васил Левски”, образователна-квалификационна степен БАКАЛАВЪР-специалност  „Кинезитерапия”

Държавен стаж – Лисабон, Португалия

2003-2004г.

НСА „Васил Левски”, образователна-квалификационна степен МАГИСТЪР по кинезитерапия в областта на ортопедията и травматологията и китайските традиционни методи.

2005г.

Асистент по кинезитерапия към катедра „Кинезитерапия и рехабилитация” в НСА „Васил Левски”.

2013г.

Придобива научно- образователна степен „доктор” на тема „Скрининг и кинезитерапия при деца с постурални нарушения”

Допълнителни квалификации:

2013г.- курс по кинезиотейпинг

2010г.- проприоцептивна тренировка с еластично съпротивление и фит-бол.

2007г- постизометрична релаксация , мобилизационни техники по Mulligan

2004г-  иглотерапия, мокситерапия и аурикулотерапия

2004г – лимфен дренаж, миофасциален болков синдром-диагностика и лечение.

 

2001г. професионално обучение по козметика