IMG_1117

Оставете съобщение :

Дария Станкова, медицинска сестра

Организатор медицински дейности

1989г.

Единно средно политехническо училище с квалификационна степен-
медицинска сестра

1993г.

Централен институт за подготовка на здравни кадри-Полувисше образование

1995г.

Висш медицински институт гр.София-Професионално висше
образование степен специалист.

Трудов стаж:

Университетска болница „Лозенец“-Клиника по Кардиология

от 2002г. до момента-Медицински център „Салус“