IMG_1125

Десислава Колева, кинезитерапевт

Кинезитерапевт

2008-2012г.

НСА „Васил Левски”, образователно-квалификационна степен

БАКАЛАВЪР-специалност „Кинезитерапия”

2012-2013г.

НСА „Васил Левски”, образователно-квалификационна степен

МАГИСТЪР по кинезитерапия, специализация „Мануална

терапия при неврогенни и артрогенни дисфункции”

 

Допълнителни квалификации:

2014г.- курс „Еластично съпротивление, проприоцептивна

тренировка и миофасциална релаксация във физикалната терапия

 

и спорта”.