53dc0f188b9302d0233e72f9a083036d-600x380

Предоперативната физиопрофилактика има за цел да увеличи имунните сили и адаптацията на организма за създаване на оптимални условия за операцията. Прилагат се закаляващи процедури и физически упражнения.

Следоперативната физиотерапия цели овладяване на болката и предотвратяване на образуване на масивни сраствания в зоната на малкия таз.

„МЦ САЛУС“ разполага с нова генерация апаратура, която дава възможност за започване на процедурите в много ранен период след операцията, заздравителният процес се ускорява, подобрява се качеството на белега, локалното възпаление се инхибира, болката спира за продължителен период от време.