Osteoarthritis_of_Hip_Brochure_A5_Inside_EN-881x555

Състояния след ендопротезиране и оперативни интервенции на опорно-двигателния апаратРехабилитацията се започва още в предоперативния период, а след това специфичните упражнения се разширяват въз основа на засегнатия участък.   Акцентира се на навременната и активна кинезитерапия, с която да се подпомогне гладкото протичане на следоперативния период.  В ранния следоперативен период водеща е профилактиката на усложненията- тромбемболични промени, декубитуси и др.

Подходящата комбинация от апаратна физиотерапия и кинезитерапевтични техники цели облекчаване на болката,намаляване на отока, подобряване на трофиката, стимулиране на движението и  възстановяване функцията на засегнатия участък.